ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സിയാങ്ഹെ കനേമാൻ ഫർണിച്ചർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

സിയുഷുയി സ്ട്രീറ്റ്, ഷുയാങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, സിയാങ്ഹെ, ലാങ്ഫാങ്, ഹെബെയ്, ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്)

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക